Kendo

Kendo klub Marjan

Predstavljanje japanske borilačke vještine i veza sa SF filmom i video projekcija, a potom demostracija u kojoj su svi uključeni.