3D cosplay - kompjutorska tehnologija u službi izrade kostima

Bogdan Čurguz

3D tehnologija nam je omogućila neslućene kreativne mogućnosti.

Predavanje obuhvata prikaz nekoliko 2D i 3D programa koji, korišćeni pravilno, obogućavaju korisniku da željeni kostim ili rekvizit vizualizije, nacrta, kreira plan i na kraju na najlakši mogući način napravi. Svaki od programa će biti predstavljen kratko sa akcentom na njegovu funkciju i korist koju donosi. A sve to bez skupih 3D štampača.