Studio Ghibli - jugo nad Japanom

Aleksandar Žiljak

Studio Ghibli, usredotočen oko režisera Hayao Miyazakija, jedan je od najslavnijih animacijskih studija, kako u Japanu, tako i diljem svijeta. Fantastični Miyazakijevi filmovi poput "Moj susjed Totoro", "Kikina dostavna služba", "Avanture male Chihiro" istovremeno su neporeciva umjetnička djela, kao i komercijalni hitovi.

O povijesti Studija Ghibli, Hayao Miyazakiju i drugim režiserima, njihovim filmovima i interpretacijama, više u predavanju Aleksandra Žiljka.